Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Litmate Productions Tmi
Y-tunnus: 2841892-7
Portaanpää 18b
33250 Tampere

  

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Johanna Litmanen
johanna@litmate.fi
050 330 2158

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi ja y-tunnus sekä henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

 

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään yhteydenottolomakkeen välityksellä.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

  

9. Rekisterin suojaus

Henkilötiedot tallennetaan tietokantaan, johon on pääsy vain rekisterinpitäjällä. Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

  

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.